Robotar

Något som går väldigt framåt i utvecklingen är robottekniken. Det är många i dagsläget som ser på utvecklingen som ganska oroande, och det är lite olika farhågor som ligger bakom, mer eller mindre realistiska. Det finns de som på allvar tror att en utveckling av robotar med intelligens, AI, kommer att vara ett stort problem för oss som mänsklighet, eftersom att de då kan tänka fritt och de gör det dessutom snabbare och bättre än människor, vilket i sin tur leder till att de är förmögna till att utveckla sig själva och därmed blir den mest intelligenta rasen, och människor kommer på efterkälken.

Det finns säkert visst fog för att oroa sig om det, men det som händer här och nu, i vår tid, leder till en mer realistisk oro. Det handlar framför allt om jobb, och att en bättre utvecklad robotteknik leder till att människor förlorar sina arbeten, eftersom att allt mer automatiseras. Det är en verklighet som vi lever i just nu, och det är lätt att förstå varför företag hellre väljer robotar att sköta arbetet än människor, uthållighet och noggrannhet är bara några av de anledningarna.

Men samtidigt är robottekniken alldeles fantastisk. De saker som vi kan bygga idag överträffar våra egna förväntningar, och bara det att ingen längre kan slå datorn/roboten i ett parti schack talar för hur mycket de har utvecklats. Förhoppningsvis kommer vi få en kontrollerande roll, utan att robotar blir själbestämande, men när de väl blir det så kommer andra diskussioner att blossa upp, bland annat om värderingar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.